Política de qualitat

El compromís amb la qualitat de Montronic Vic, S.L., vol assegurar que els serveis integrals de disseny, muntatge i acabats finals de producte electrònic (9001) i serveis integrals de muntatge i acabats finals de producte sanitari electrònic (13485) que ofereix, compleixin amb les necessitats i requisits dels clients. A més, s’estableix el compromís de compliment dels requisits legals i/o reglamentaris aplicables als seus productes.

El resultat dels anys d’experiència acumulats ens atorguen la millor posició per esdevenir una de les empreses capdavanteres del mercat nacional. El nostre objectiu és liderar el sector de la prestació de serveis integrals de disseny, muntatge i acabats finals de producte electrònic.

Per això s’estableixen els següents punts de referència:

  • La satisfacció del client és la condició prioritària per a l’èxit de Montronic Vic, S.L.
  • La fiabilitat en la prestació del nostre producte: serveis integrals de disseny i muntatge electrònic s’aconsegueix assignant els recursos necessaris i mantenint i incorporant noves inversions de màquines d’última generació d’avenç tecnològic amb muntatges i inspeccions.
  • El control eficaç dels seus processos i l’assignació dels recursos humans necessaris permetrà que la qualitat aporti un valor afegit al sistema de gestió i, conseqüentment, prengui part de la filosofia de millora continua dels processos que integren l’activitat de Montronic Vic, S.L.
  • Montronic Vic, S.L., mantindrà un grau de col·laboració i compromís amb tots els seus proveïdors i sub-contractats en l’àmbit de la qualitat.
  • La base de l’èxit de Montronic Vic, S.L. és el treball en equip, el compromís, la participació activa i la presa de consciència de tot el personal sobre la importància de les activitats de Montronic Vic, S.L. Aquesta implicació impulsa una situació favorable per desenvolupar una millora contínua en tots els àmbits de l’Organització.

Aquesta política de la qualitat és un mitjà per aconseguir els objectius de Montronic Vic, S.L., millorar-ne el rendiment i la gestió de la qualitat d’acord a les normes ISO 9001 i ISO 13485. Amb el suport de la Direcció i el compromís de tots s’aconseguirà que aquest desafiament mantingui i millori contínuament la eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

Aprovat Gerència