Verificació AOI i X-ray

El 100% dels productes fabricats a Montronic són revisats per tecnologia AOI (Automàtic Optical Inspection). La incorporació de tecnologia 3D en aquesta maquinària incrementa considerablement la fiabilitat d’aquesta revisió. Aspectes com la presència de components, la polaritat, la coplanaritat, la serigrafia, i totes les soldadures visibles són revisades per aquest tipus de maquinària.

Però no totes les soldadures són visibles. Per aquest motiu Montronic implanta control per XRAY per aquells components que no poden ser revisats per la AOI. Components amb format BGA, QFN, LGA… requereixen d’aquesta tecnologia tant en fase de industrialització (ajustar al procés per obtenir el millor resultat possible) com en fase de producció, per a controlar qualitativament el procés.

En el sector del lighting, és imprescindible l’ús de la tecnologia XRAY per a valorar el percentatge d’aire (void) que genera el procés de soldadura al pad de dissipació. Aquest percentatge és el que determinarà les hores de vida del LED.