Qualitat

Controlem la qualitat a totes les fases del procés de producció

Certificats de qualitat

Consulta la nostra política de qualitat.

Magatzem

Recepció de material

Control automatitzat d’entrada de material a través d’un equip Auto-Incoming. Aquest equip és capaç de llegir la informació de les etiquetes de fabricant dels materials, i identificar tota la informació rellevant:

  • Part number i fabricant
  • MSL
  • Data code
  • Lot

Amb aquesta informació, el nostre sistema enllaça el material amb el nostre item code amb unique ID i s’emmagatzema la imatge de la unitat d’embalatge.

Emmagatzematge i preparació de material

Disposem d’armaris intel·ligents per a l’emmagatzematge del material. Aquests armaris controlen l’estoc per FIFO i amb ubicacions intel·ligents, que facilita la preparació de comandes i l’assignació dels unique ID als lots de fabricació.

Control MSL, aplicant el tractament preventiu adequat segons fabricant a tots els ítems que ho requereixen.

Maquina XRAY per comprovar quantitats a tots els reels que s’emmagatzemen. Amb aquest control garantim la vericitat del nostre estoc.

Traçabilitat

Tots els materials assignats a un lot de fabricació són registrats a través del unique ID. A través del nostre sistema de traçabilitat, podem identificar de cada component insertat a un circuit quin lot té assignat i a través del lot podem extreure fabricant, part number, data de fabricació, i tota aquella informació que fa referència al codi de fabricant.

SMD

Assignació de codis a pick&place

Les nostres màquines pick&place tenen un sistema de lectura de codi QR que garantitza la validació del producte introduit a cada feeder

Control SPI procés de serigrafia

Les màquines de serigrafia (impressió de pasta d’estany) incorporen un sistema SPI (Solder Paste Inspection) que revisa de manera automàtica la presència de pasta d’estany a tots els pads dels circuits.

Control procés de reflow

A la fase de prototipatge, es defineix el perfil dels nostres forns de 8 zones per ajustar-se als valors de datasheet, sempre segons la normativa IPC, JEDEC J-STD-020. Amb tecnologia especifica per aquest fi, els nostres tècnics i les nostres tècniques controlen periòdicament que els valors del forn siguin els esperats.

Revisió AOI

Disposem d’equips d’inspecció AOI (Automatic Optical Inspection) amb tecnologia 3D. El 100% de la nostra producció és validada per aquests equips, que validen tots els aspectes importants del muntatge:

  • Tot el que fa referència a la soldadura. Aspectes com la prescència i quantitat d’estany, el mensic de soldadura, etc.
  • Prescència de ponts
  • Polaritat
  • Coplanaritat
  • Marking code

XRAY

Tots aquells components que la AOI no pot revisar, són controlats amb tecnologia XRAY. Aquests components són aquells en els que la soldadura no queda visible. BGA, QFN, LGA, LEDS,… Tant per la industrialització d’un nou model com per el control in process, és imprescindible disposar d’aquesta tecnologia per garantir la Qualitat del muntatge.

En el cas del lighting, tant en la fase de industrialització com en la fase producció, la tecnologia XRAY ens permet portar un control exhaustiu dels voids que es generen en el procés de reflow. Aquests voids, afecten directament a la vida útil dels LED, i per a Montronic és una prioritat reduïr al màxim el % de voids presents a la soldadura.

Testing

A la fase final del procés, tenim l’equip humà i tecnològic necessari per oferir un servei de testing. Tant a nivell de disseny i fabricació del hardware necessari com la programació i desenvolupament del software necessari per a realitzar totes les proves que siguin necessàries. Aquestes verificacions les desenvolupem tant en utillatges amb test probes, com verificacions més funcionals de producte acabat per a grantir la qualitat del producte fabricat