DFT (Design for Testing)

L’àmplia experiència acumulada en el disseny i muntatge de productes electrònics permeten a Montronic assessorar i acompanyar al client per aconseguir una solució òptima pel testing.

A part de donar suport durant la fase de disseny de producte s’estudia l’optimització del procés de producció una vegada fabricat el primer prototip d’un hardware de client per tal de minimitzar problemes durant el procés productiu i maximitzar la cobertura del test.

Novament, tota aquesta informació es recull en un informe explicant-ne l’avaluació del nostre equip.