Presèries

La segona producció  a Montronic la gestionem també per un canal especial de muntatges presèries.  Una presèrie és la primera fabricació en el flux de producció massiva. Per tant, és necessari a nivell qualitatiu fer-hi un seguiment amb un control de processos exhaustiu per a garantir la qualitat requerida.

En aquesta fase, s’implanten les millores d’industrialització detectades en fase prototip i es revisa l’aplicació de les millores reportades a l’informe DFM.