Testing

Un percentatge cada vegada més elevat dels equips fabricats a Montronic tenen un procés de test End Of Line. Aquest procés pot ser definit i programat per el dissenyador de la placa o pot està definit i programat per el nostre equip d’enginyeria de test.

Amb la implicació del departament de RiD de Montronic, i en base a les especificacions del dissenyador, dissenyem i fabriquem els utillatges específics per a l’automatització del procés de test, així com el software necessari per a realitzar el test.