Coating / potting

El procés de coating és un procés que té com a principal finalitat afegir una protecció extra al circuit. Aquest procés és aconsellable per a plaques que estaran exposades a entorns amb condicions adverses com poden ser:

  • Ambients salins
  • Ambients corrosius
  • Localitzacions amb humitat i risc de condensació
  • Ambients amb pols extrema

Montronic disposa de la millor tecnologia del mercat en l’aplicació de coating. El procés consisteix en una deposició selectiva molt precisa i un procés posterior de curat. El resultat final es una capa de 70µm que recobreix tots els components que requereixen una protecció

El procés de potting és un procés amb el qual s’encapsulen els circuits amb poliuretà per a protegir-los de condicions extremes ja siguin mediambientals, mecàniques o per la naturalesa de l’entorn on seran instal·lades. Aquest encapsulat pot ser aplicat en un recipient d’aplicació final per el client o en un recipient desmotllatble, exercint el poliuretà com a producte final.