Traçabilitat

Tots els materials assignats a un lot de fabricació són registrats a través del unique ID. A través del nostre sistema de traçabilitat, podem identificar de cada component insertat a un circuit quin lot té assignat i a través del lot podem extreure fabricant, part number, data de fabricació, i tota aquella informació que fa referència al codi de fabricant.