Redisseny de productes

L’entorn canviant en el que ens trobem ens obliga a mantenir els productes tecnològicament al dia per evitar el bloqueig de la producció, o en el cas dels últims anys, sobrecostos elevats per adquirir els components necessaris.

El redisseny d’un producte potencialment conflictiu es un dels punts on el nostre equip de RiD pot aportar un valor afegit molt important per els client, eliminant entrebancs per al client al proposar canvis per a components conflictius assegurant i mantenint les funcionalitats del producte.